- -
UPV
 

Grau en Administració i Direcció d'Empreses Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

4 cursos
240 crèdits

Crèdit 14,21€
(2021/2022)
Permet accedir a beques

Nota de tall 11,68
(2021/2022)

135 places
(2021/2022)

Presentació del grau

L'objectiu del Grau en Administració i Direcció d'Empreses és formar professionals capaços de gestionar, dirigir, administrar, organitzar i avaluar qualsevol organització de caràcter públic o privat. S'ofereix una completa formació multidisciplinària en la gestió i organització d'empreses, la qual cosa permet desenvolupar tasques de responsabilitat o llocs directius.

Eixides professionals

Podràs cursar la intensificació d'Assessoria i Serveis Financers, la d'Organització d'Empreses Industrials i de Serveis i la d'Anàlisi Intel·ligent de Negocis. En finalitzar el grau, podràs exercir en llocs de responsabilitat o direcció en comptabilitat, producció, àrea comercial o dades massives i anàlisi intel·ligent de negocis. També podràs desenvolupar el lliure exercici de la professió en auditories, consultories o emprenent la teua pròpia empresa.

Mobilitat internacional i pràctiques

Gràcies als programes d'intercanvi acadèmic Erasmus i Promoe tenim convenis amb universitats de gran prestigi tant Europees, com de la resta del món. Podràs estudiar en escoles de negocis de França, Alemanya, Singapur, els Estats Units, Anglaterra, Finlàndia, Japó, etc.

Des de segon curs podràs realitzar pràctiques en empresa. Tenim convenis amb les principals empreses de banca, consultoria, auditoria, etc. A més, totes les pràctiques porten associades una borsa econòmica per a l'alumnat.

Continuació d'estudis

En acabar els estudis, pots optar per la realització d'un màster universitari. La Facultat t'ofereix la possibilitat de continuar els teus estudis amb el Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal, relacionat amb la intensificació d'Assessoria i Serveis Financers, o amb el Màster Universitari en Gestió d'Empreses, Productes i Serveis, lligat a la intensificació d'Organització d'Empreses Industrials i de Serveis, així com el Màster Universitari en Mitjàns Socials i Comunicació Corporativa. A més, pots realitzar el Màster en Gestió Administrativa, que s'imparteix juntament amb el Col·legi de Gestors Administratius de València.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 123,00 49,50 0,00 7,50 240,00


EMAS upv