- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Futur alumne :: I després de les PAU, què? :: Accés

Vinc d'una universitat estrangera


L'alumnat amb estudis universitaris estrangers parcials que volen continuar la carrera a la UPV han de sol·licitar-ne la convalidació. Es poden convalidar les assignatures quan el contingut i la càrrega lectiva són equivalents. La UPV verifica que la persona interessada no té acabats els estudis complets. En el cas que sí que els tinga, el Ministeri d'Educació i Ciència li n'haurà denegat la convalidació total, indicant-hi expressament la possibilitat de convalidació d'estudis parcials.


Les sol·licituds per a convalidar assignatures estrangeres es recullen a la secretaria del centre al qual s'imparteixen els estudis que es volen continuar i han de presentar-se amb prou antelació com per poder-les resoldre abans de l'inici del curs. Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades han de lliurar la documentació següent:  • Certificat de naixement o passaport
  • Certificat acadèmic en el qual consten las assignatures cursades i aprovades, amb la qualificació obtinguda
  • Programes de les assignatures per a les quals es sol·licita la convalidació.

Aquesta documentació ha d'estar legalitzada (via diplomàtica) i traduïda (per un professional jurat) en el cas d'estar redactada en un idioma diferent a l'espanyol. Les persones interessades poden consultar com fer-ho a l'adreça següent:

Legalització de documents per via diplomàtica


Una vegada tenen els estudis convalidats, les persones candidates han d'adreçar una sol·licitud al rector per a ser admeses en la carrera que trien. El rector té en compte els criteris següents:  • Que l'alumne tinga convalidat el primer curs complet o un mínim de 60 crèdits. En aquest cas, es resol d'acord amb els criteris que ha establert el Consell de Govern. Es tenen en compte, a més, les qualificacions de l'expedient universitari.
  • Que sol·licite matricular-se en una carrera en la qual la demanda és inferior a l'oferta. En aquest cas, és prou que l'alumne tinga convalidat un mínim de 15 crèdits o, si escau, una assignatura.

Finalment, els estudiants que no tenen cap tipus de convalidació parcial han de superar les proves d'accés a les universitats espanyoles.


Totes aquestes circumstàncies estan recollides al RD 285/2004, de 20 de febrer, i a la resta de normativa aplicable, que podeu consultar a l'adreça següent:


http://wwwn.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=5&area=titulos http://wwwn.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=5&area=titulos (obri nova finestra)


UPV
UPV
UPV

EMAS upv