- -
UPV
 
Inici UPV :: Admissió :: Trasllats i intercanvis :: Vull continuar un grau a la UPV :: Vinc d'una universitat estrangera

Legalització de documents per via diplomàtica

Per a legalitzar documents por via diplomàtica, aquests han de ser presentats:  • al ministeri d'educació del país d'origen per a títols i certificats d'estudis i al ministeri corresponent per a certificats de naixement i de nacionalitat.
  • al ministeri d'afers exteriors del país on van ser expedits aquests documents.
  • a la representació diplomàtica o consular d'Espanya en aquest país.
  • ­a la Secció de Legalitzacions del Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors, situada al carrer José Abascal, número 41 de Madrid.

Si el país on han estat cursats els estudis ha subscrit el conveni de l'Haia, no cal realitzar la legalització. En aquest cas, n'hi ha prou amb que les autoritats competents d'aquest país estenguen la legalització única o "postil·la".


Els documents expedits per les autoritats diplomàtiques o consulars d'altres països a Espanya han de legalitzar-se, igualment, al Ministeri Espanyol d'Afers exteriors.


Traducció al castellà 

Tots els documents expedits en un idioma estranger han d'anar acompanyats de la traducció a l'espanyol, la qual es pot fer per:  • ­qualsevol representació diplomàtica o consular d'Espanya a l'estranger.
  • la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és súbdita la persona sol·licitant o, si s'escau, del de procedència del document.
  • ­un traductor jurat.

Podeu obtenir més informació a les adreces següents: 


UPV
UPV
UPV

EMAS upv