- -
UPV
 

Comunicat UPV

Comunicat UPV

La institució habilitarà un model híbrid per a garantir l'estabilitat en la docència de graus i màsters del curs 2020-2021

[ 03/07/2020 ]

Comunicació sobre la docència dels graus a la UPV. Curs 2020-2021

Durant el curs 2020-2021, la Universitat Politècnica de València (UPV) oferirà ensenyament presencial en totes les titulacions de grau, amb atenció presencial singular per a l’alumnat de primer curs, respectant totes les mesures preventives i de seguretat que establisquen en cada moment les autoritats sanitàries.

El model docent garantirà la possibilitat de l'aprenentatge a distància durant tot el curs acadèmic per a aquell alumnat que tinga dificultat o impossibilitat de desplaçament a la UPV, especialment per motius derivats de la COVID-19.

S'habilitarà un model híbrid que combinarà la presencialitat i la no-presencialitat en diferents nivells acadèmics. La planificació docent prevista en cada grau està disponible per a la consulta en la pàgina web de la titulació. Alternativament, es pot sol·licitar informació detallada i personalitzada a l'escola o facultat.

Comunicació sobre la docència dels màsters a la UPV. Curs 2020-2021

La UPV garantirà un model docent estable en els màsters per al curs 2020-2021, possibilitant l'aprenentatge a distància durant tot el curs acadèmic per a aquell estudiantat que tinga dificultat o impossibilitat de desplaçament a la UPV, especialment per motius derivats de la COVID-19.

El model docent pot combinar activitats formatives presencials i no presencials, ateses les competències definides, les necessitats formatives i el perfil dels alumnes; amb el nivell de qualitat acadèmica que caracteritza la UPV, i respectant totes les mesures preventives i de seguretat que establisquen, en cada moment, les autoritats sanitàries.

Notícies destacades


Puzzle Pieces Puzzle Pieces
L'app desenvolupada per un equip de l'ETSET-UPV facilita l'aprenentatge d'alumnat amb Trastorn d'Espectre Autista
Biosensor per a detecció del SARS-CoV-2 en l'aire Biosensor per a detecció del SARS-CoV-2 en l'aire
Investigadors de l'IDM-UPV desenvolupen un sistema que permetria quantificar la càrrega viral en espais interiors
Beca de Hispasat Beca de Hispasat
Una estudiant de la Universitat Politècnica de València guanya la Beca "Enginyera Dona" que atorga Hispasat
La AECID selecciona y financiará dos proyectos UPV en América Latina La AECID selecciona y financiará dos proyectos UPV en América Latina
El abastecimiento de energía de una comunidad hondureña y la mejora de cultivos de arroz con drones y satélites en Perú
Por delante de Oxford, Yale o Caltech Por delante de Oxford, Yale o Caltech
La UPV alcanza en YouTube 250.000 suscriptores y 70 millones de visionados
Proyecto Endure Proyecto Endure
José M. Adam (ICITECH-UPV) recibe una ERC Consolidator Grant para llevar a cabo un proyecto que contribuirá a construir edificios más seguros y robustos

EMAS upv