- -
UPV
 

La Universitat espanyola en xifres

L'informe destaca el creixement del rendiment acadèmic a la UPV amb el Pla Bolonya; la baixa taxa d'abandó, i els bons nombres en professores, catedràtiques i pràctiques extracurriculars

[ 24/02/2020 ]

La taxa de rendiment acadèmic de l'alumnat de la Universitat Politècnica de València (UPV) -indicador que xifra el percentatge de crèdits superats respecte dels crèdits objecte de matrícula- ha experimentat una gran millora en l'última dècada.

En concret, del curs 2006-2007 al 2017-2018, coincidint amb la implantació de l'espai europeu d'educació superior (EEES) -comunament conegut com Pla Bolonya-, ha passat del 60,12% al 83,43%, la qual cosa representa un increment del 36,83%. Aquesta és una de les dades que conté l'informe La universitat espanyola en xifres, dirigit per Juan Hernández Armenteros i José Antonio Pérez García, i editat per la CRUE Universitats Espanyoles.

El treball, fruit de l'anàlisi detallada de més d'un milió de dades facilitades per 48 universitats públiques i 19 privades, recull una altra dada significativa per a la UPV: la taxa d'abandó en el primer any per part de l'alumnat de nou ingrés, mesura en el qual la institució que actualment dirigeix Francisco Mora figura com la cinquena universitat espanyola amb els valors més baixos.

Per al rector, aquest resultat "supera les expectatives, i ha sigut possible gràcies a la implicació de tots els centres, escoles i facultats de la nostra Universitat, que han animat la comunitat universitària proposant activitats d'innovació docent i pedagògica amb una alta participació".

Un 23,58% realitza pràctiques extracurriculars, més de 9 punts per damunt de la mitjana

A més, l'estudi mostra que quasi una quarta part de l'alumnat de la UPV realitza pràctiques extracurriculars. En concret, el 23?58% de l'estudiantat de la UPV duu a terme una estada d'aquest tipus en l'empresa, un valor molt per damunt de la mitjana espanyola, que se situa en el 14,37%.

La politècnica espanyola amb més professores

Un altre dels punts en els quals destaca la UPV és en el percentatge de dones professores i catedràtiques. De fet, és la politècnica espanyola amb més dones entre la seua plantilla de professorat, un 43% del total, un valor molt superior al de la Politècnica de Cartagena (22%), la de Catalunya (25%) o la de Madrid (27%).

En aquest apartat, la UPV està fins i tot per damunt de la mitjana espanyola, que se situa en el 41%. No obstant això, tal com indica el rector, "encara hi ha àrees amb deficiències importants on hem de fer un esforç per incorporar professores, igual que ocorre amb el nombre d'alumnes en camps que seran transcendentals per a la societat en els pròxims anys".

Exercici de transparència i rendició de comptes

La universitat espanyola en xifres és un informe elaborat anualment per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que engloba informació de caràcter acadèmic, productiu i financer del total de les universitats espanyoles (públiques i privades; presencials i a distància) i la relaciona amb la situació d'altres sistemes europeus.

D'aquesta última edició d'aquest es desprèn que, des de l'inici de la crisi econòmica, Espanya ha mantingut una seqüència de millora contínua, tant de resultats docents, com d'R+D+I, malgrat la reducció del finançament públic i privat, i la hiperregulació de la gestió dels recursos humans i la investigació.

Principals conclusions

Espanya té una proporció d'estudiants universitaris que se situa en la mitjana de la Unió Europea (UE) i l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), però és menor que la de països com els Estats Units o el Regne Unit. En això influeix, òbviament, que l'alumnat espanyol pateix unes taxes de matrícula elevades dins del panorama europeu, i un sistema de beques insuficient i excloent.

El rendiment acadèmic i les taxes d'abandó a Espanya resulten equiparables, i fins i tot millors, que els de la resta de països desenvolupats, ja que només quedem per darrere del Regne Unit, Irlanda, Israel, el Japó i Corea del Sud.

Finalment, l'estudi destaca que "la universitat espanyola no ha sigut ni és una fàbrica d'aturats. Durant la crisi i fins ara, ha sigut el principal vector de creació d'ocupació, amb 1.135.000 llocs creats amb requisits de formació superior (el 56% del total). A Espanya, els treballadors amb educació superior tenen una taxa de desocupació del 39%, inferior a la d'aquells que només tenen educació secundària postobligatòria".

Més informació

Notícies destacades


Esport lliure de COVID-19 Esport lliure de COVID-19
La Càtedra de l'Esport UPV certifica el compliment de la normativa en instal·lacions i clubs
InTheMed InTheMed
La UPV lidera un projecte internacional de millora en la gestió de les aigües subterrànies a través de la innovació i la sostenibilitat
Fibril·lació auricular Fibril·lació auricular
José Joaquín Rieta, investigador del campus de Gandia UPV, lidera un grup internacional que treballa en la possibilitat de predir l'aparició de l'arrítmia amb 2 hores d'antelació
#GlobalChallenge #GlobalChallenge
70 estudiants de 9 universitats espanyoles presenten un manifest reclamant una nova societat post COVID-19
#Cogeloquenecesites #Cogeloquenecesites
David Candel i Víctor Bujaldón, alumnes del campus d'Alcoi UPV, creen una web que localitza els punts de donació de menjar en tota Espanya
Clean Sky 2 Clean Sky 2
La UPV lidera SACOC, projecte internacional clau en la investigació cap a un transport aeri sostenible

EMAS upv