- -
UPV
 

Camí de la petjada zero de carboni el 2050

La UPV, primera i única universitat espanyola amb el segell EMAS, redueix en més d'un milió d'euros la seua factura elèctrica en un any

[ 20/02/2020 ]

El compromís de la Universitat Politècnica de València (UPV) amb el medi ambient no es deté en les paraules. L'acompanyen els fets. Fets com la reducció, en més d'un milió d'euros (en concret, 1.217.438,48 €), de la factura d'energia elèctrica en un any, o el descens d'aquesta, des del 2010, en un 35,26%.

Decidida, i formalment compromesa a ser neutral en carboni -moment en què s'emet la mateixa quantitat de diòxid de carboni a l'atmosfera que la que es retira per diferents vies, deixant un balanç zero, també denominat petjada zero de carboni- el 2050, després de l'adhesió a la Carta sobre l'estat d'emergència climàtica, la UPV fa anys que treballa en aquesta direcció.

Primera i única universitat espanyola amb el segell europeu EMAS

No en va, al maig del 2009, la UPV es va convertir en la primera universitat espanyola amb un Sistema de gestió ambiental verificat segons l'EMAS, el reglament europeu més exigent en matèria de sistemes de gestió ambiental, revisat anualment i que ha de revalidar-se cada tres anys. De fet, avui dia, la UPV és l'única universitat pública espanyola amb aquest prestigiós segell de qualitat mediambiental.

La UPV, que va incloure en el Pla estratègic 2015-2020, entre els seus objectius, aconseguir ser una organització capaç de mesurar, reduir i difondre la seua petjada de carboni, ha aconseguit aquesta meta, circumstància que permet, a més, l'establiment d'objectius anuals.

En aquesta aposta decidida per la cura de l'entorn, la UPV està inscrita en el Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, quelcom que, a tot Espanya, tan sols quatre universitats més han fet: la Universitat Miguel Hernández d'Elx, la de Saragossa, la Politècnica de Cartagena i la Universitat de Sant Jordi (Saragossa).

Gràcies a això, des del 2014, la UPV calcula la petjada de carboni de la seua activitat per als anomenats abasts 1 i 2, i utilitza les eines de càlcul que estableix el Ministeri. Aquest càlcul permet incloure, en el Sistema d'indicadors ambientals de la UPV, la petjada de carboni com un indicador ambiental global de la Universitat.

Segell de reconeixement del Govern d'Espanya

Després de quatre anys consecutius de reducció de la seua petjada de carboni, la UPV ha aconseguit el segell que atorga el Govern d'Espanya, "Calcule, reduïsc", per la disminució del 6,69% de la mitjana de la intensitat d'emissió en el trienni 2016-2018, respecte al 2015-2017, per a l'abast 1+2.

Per al càlcul de la petjada de carboni s'estableixen tres nivells d'abast. Com a abast 1 es defineixen les emissions directes de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI), que són les que provenen de la combustió de calderes, grups electrògens, vehicles de la UPV i combustible utilitzats en les activitats d'investigació i els serveis. També comptabilitzen, així mateix, les fuites de gasos refrigerants de l'aire condicionat.

L'abast 2 són les emissions indirectes de GEI associades a la generació d'electricitat adquirida i consumida per la UPV. En aquest apartat s'inclou l'energia consumida de fonts renovables.

I, finalment, l'abast 3, és el que no s'inclou, de moment, en el càlcul de la petjada de carboni de la UPV, i es refereix a "altres emissions indirectes". L'abast 3 comptabilitza la mobilitat de la comunitat universitària, els viatges de treball amb mitjans externs, així com les emissions de GEI associades a les activitats realitzades per tercers o el consum de productes i serveis que la Universitat adquireix.

Aposta decidida per la reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle

Des del 2014, la majoria d'objectius establits per la UPV han anat dirigits a reduir l'abast 2. Així, s'estan millorat les envolupants dels edificis, que incideixen directament en la millora de l'eficiència energètica en l'ús de la climatització, i s'estan canviant finestres i envans per a millorar l'aïllament dels edificis.

També s'ha assegurat que el 100% de l'electricitat subministrada a la UPV procedisca de fonts renovables o de cogeneració d'alt rendiment, i s'ha inclòs aquest requisit ambiental en l'expedient de contractació.

Per això, tota l'energia consumida per la Universitat procedeix de l'empresa Nexus Energia, companyia controlada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. A més, s'ha optat per il·luminació basada en LED, i s'estan substituint, en alguns edificis, els equips de climatització per uns altres més eficients.

En el cas de la UPV, la petjada de carboni és un indicador més que forma part del Sistema de gestió ambiental de la UPV, per la qual cosa, anualment, una empresa acreditada verifica i valida les dades de càlcul d'aquesta.

Una conscienciació mediambiental que incideix en l'àmbit de la investigació

Finalment, cal destacar que, tant la Comissió Europea com el Govern d'Espanya, tenen en compte -a l'hora d'avaluar projectes d'investigació- que la institució que els presente estiga certificada segons l'EMAS i inscrita en el Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni, requisits tots dos complits per la UPV.

Més informació

Notícies destacades


Esport lliure de COVID-19 Esport lliure de COVID-19
La Càtedra de l'Esport UPV certifica el compliment de la normativa en instal·lacions i clubs
InTheMed InTheMed
La UPV lidera un projecte internacional de millora en la gestió de les aigües subterrànies a través de la innovació i la sostenibilitat
Fibril·lació auricular Fibril·lació auricular
José Joaquín Rieta, investigador del campus de Gandia UPV, lidera un grup internacional que treballa en la possibilitat de predir l'aparició de l'arrítmia amb 2 hores d'antelació
#GlobalChallenge #GlobalChallenge
70 estudiants de 9 universitats espanyoles presenten un manifest reclamant una nova societat post COVID-19
#Cogeloquenecesites #Cogeloquenecesites
David Candel i Víctor Bujaldón, alumnes del campus d'Alcoi UPV, creen una web que localitza els punts de donació de menjar en tota Espanya
Clean Sky 2 Clean Sky 2
La UPV lidera SACOC, projecte internacional clau en la investigació cap a un transport aeri sostenible

EMAS upv