Últimes notícies

Informació d’interès

Memòria

Tots els inicis d’any, des de la direcció del departament, posem a la vostra disposició la Memòria amb la producció científica i les activitats.

Reglament

Reglament de departament d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria (DICGF) publicat al novembre del 2012 en el Butlletí de la UPV (BOUPV)

Màquines virtuals

Màquines virtuals PoliLabs, amb l’escriptori del DIGCF i programari disponible open source/comercial usat en els laboratoris docents.

Últims vídeos

Professorat del departament i professionals comenten les aplicacions de les matèries impartides pel DIGCF en el grau d’Enginyeria Geomàtica

Experiències d’estudiants en el programa de doctorat interuniversitari UPV/UPM d’Enginyeria Geomàtica

Blogs

Blogs corporatius unipersonals o de grups d’investigació del departament

Plans i Propietat

Temes relacionats amb la representació gràfica del territori i la delimitació de la propietat, bé siga pública o privada.

Administradora: Carmen Femenia

Llegir més

Natalia Garrido

Temes relacionats sobre GNSS i delimitació de la propietat.

Administradora: Natalia Garrido

Llegir més

CartoSiG

Temes relacionats amb bases de dades espacials, SIG i infraestructures de dades espacials.

Administrador: José C. Martínez

Llegir més

CCASAT

Coordinació Cartogràfica en el Sistema d’Administració del Territori (CCASAT).

Administradora: Carmen Femenia

Llegir més

CGAT

Grup d’investigació de Cartografia Geoambiental i Teledetecció (CGAT)

Administrador: Josep Pardo

Llegir més

GiFLE

Grup d’investigació en Fotogrametria i Làser Escàner (GiFLE)

Administrador: José Luis Lerma

Llegir més