- -
UPV
 
11/02/21
Notícia
Convocatòria PROJECTES DTS-ACCIÓ ESTRATÈGICA EN SALUT

Publicat extracte de la convocatòria, corresponent a l'any 2021 de concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020.

En el BOE del 31/12/2020 s'ha publicat l'extracte de la convocatòria, corresponent a l'any 2021 de concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020.

Un dels annexos de la mateixa correspon a la modalitat de “Projectes de desenvolupament tecnològic en salut”, dirigit a projectes de caràcter aplicat l'objectiu del qual siga promoure la innovació en els centres assistencials del SNS i la transferència de solucions innovadores, així com la generació de beneficis per a la comunitat, permetent al mateix temps establir aliances entre entitats d'investigació i empreses del sector farmacèutic, biotecnològic i de tecnologies mèdiques i sanitàries.

La convocatòria només permet la presentació d'una sol·licitud per part de la universitat.

Les persones investigadores que estiguen interessades a presentar una proposta, hauran d'enviar abans del 22 de febrer a les 14 hores, al correu electrònic ayudaspublicas@sgi.upv.es, la següent documentació:

1) Document d'Interés Empresarial (DIE) en model normalitzat, que acredite la col·laboració i vinculació amb empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i els resultats d'aquests.

2) Document amb la relació del personal investigador participant en la proposta, en format lliure, consignant la signatura digital d'aquests.

3) Memòria del projecte en model normalitzat segons convocatòria.

4) Proposta de signatura de sol·licitud de subvenció (documente UPV)

La selecció es realitzarà conformement a la producció científica de l'equip participant en la proposta i tenint en compte l'objecte de la convocatòria i els criteris de selecció del ISCIII.

 

AES 2021

Declaració d'interés empresarial 2021


EMAS upv