- -
UPV
 
Líneas de Investigación y Proyectos Internos
Financiación Pública Línies d'Investigació i Projectes Interns Líneas de Investigación y Proyectos Internos  ...

Requisits i procediment per a la creació de Línies d'I+D+I i Projectes Interns d'I+D+i.

Línies d'investigació

Formulari de sol.licitud

Formulari d'incorporació d'altres Activitats I+D+i o Participants

Excel de les convocatòries amb informació per a contractació laboral d'investigadors.

Proyectes interns

Formulari de sol·licitud de Projectes Interns (Adjuntar document d'impacte ambiental)

Formulari de sol·licitud de pròrroga de Projectes Interns

Document d'impacte ambiental per a projectes interns

Polisol·licita línies d'investigació

(*)Descarregue els formularis de sol·licitud i òbriga'ls amb Acrobat per a signar-los.

(**)Important: Al costat del "Formulari Projectes Interns" s'ha d'adjuntar el "Document d'impacte ambiental per a projectes interns".


EMAS upv