- -
UPV
 
17/05/19
Notícia
Ajudes per a la conservació de la biodiversitat marina a Espanya 2019

Publicada la Convocatòria per a la realització de projectes per a la conservació de la biodiversitat marina a Espanya 2019.

La Fundació Biodiversitat ha publicat en la seua pàgina web la Convocatòria per a la realització de projectes per a la conservació de la biodiversitat marina a Espanya 2019. La Fundació únicament admetrà dues propostes per entitat sol·licitant, que seran seleccionades per la Universitat.

OBJECTIU

Seran objecte de les ajudes previstes en la present convocatòria, aquells projectes executats a Espanya i que contribuïsquen a la gestió i conservació de la biodiversitat marina enfront dels potencials impactes que puga patir i assegurar el seu desenvolupament i aprofitament sostenibles. Seran d'especial interés aquells projectes dirigits a l'aplicació del Marc d'Acció Prioritària (MAP) en el medi marí, en particular, aquells que puguen complementar els objectius del projecte Gestió integrada, innovadora i participativa de la Xarxa Natura 2000 en el medi marí espanyol (LIFE IP-PAF INTEMARES).

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es presentaran en el registre del SGI, fins a les 14.00 h del 5 de juny de 2019.

Més Informació


EMAS upv