- -
UPV
 
17/05/19
Notícia
Adquisició d'equipament Científic-Tècnic Ministeri de Ciència 2019

Publicat l'extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació i la Presidència de l'Agència Estatal d'Investigació (AEI), que aprova la convocatòria per a l'Adquisició d'Equipament Científic-Tècnic 2019.

En el BOE del 16 de maig, s'ha publicat l'extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació i la Presidència de l'Agència Estatal d'Investigació (AEI), que aprova la convocatòria per a l'Adquisició d'Equipament Científic-Tècnic 2019.


OBJECTIU

L'adquisició, millora, actualització i instal·lació i posada en marxa d'equipament  cientificotècnic necessari per a l'execució de la investigació de qualitat, la millora dels resultats i de l'impacte científic, econòmic i social d'aquests. En concret, es prioritzaran les sol·licituds d'equipament Científic-Tècnic d'última generació, així com les que contemplen l'accés i l'ús compartit del mateix a investigadors de diferents grups.


TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació finalitzarà el 3 de juny a les 14.00 h. Donades les característiques de la convocatòria aquest termini serà improrrogable, les sol·licituds que es presenten amb posterioritat no s'incorporaran en la proposta de la UPV.

Més Informació


EMAS upv