- -
UPV
 

Docencia virtual en la ETSIGCT durante la crisis del COVID-19

The School

ETSIGCT Degrees (School of Engineering in Geodesy, Cartography and Surveying)

TFT's (TFG-TFM)

New Students

Registration

Academic Calendar

Opening Hours

Exam dates

Secretary's Office

Degree and Master's Regulations

Continuation of Studios / Recognitions / Homologation / Titles

Expedición de Títulos

Contests / Awards

Corporate visual identity

EUR-ACE Label

Internship

International Relations

Infrastructure and IT Services

Student Delegation

Library FADE-ETSIGCT

 
The Building
The School The Building  ...

L'edifici de la I.T.S.I.G.C.T. es troba dins del recinte de la Universitat Politècnica de València i va ser inaugurat al desembre de 2004. Està destinat a albergar la nova Facultat d'Administració i direcció d'empreses i la nova Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica.
Es troba situat en la zona nord-est del recinte de la UPV, edifici 7I, limitant pel nord amb la calle Enginyer Fausto Elio, per l'est amb les noves cotxeres de l'EMT i el tramvia, pel sud amb l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny (antiga seu de la I.T.S.I.G.C.T.) i per l'oest amb els Edificis Departamentals.

El edificio de la E.T.S.I.G.C.T. se encuentra dentro del recinto de la Universidad Politécnica de Valencia y fue inaugurado en diciembre de 2004. Está destinado a albergar la nueva Facultad de Administración y Dirección de Empresas y la nueva Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica.
Se encuentra ubicado en la zona noreste del recinto de la UPV, edificio 7I, lindando por el norte con la calle Ingeniero Fausto Elio, por el este con las nuevas cocheras de la EMT y el tranvía, por el sur con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (antigua sede de la E.T.S.I.G.C.T.) y por el oeste con los Edificios Departamentales.

EMAS upv