- -
UPV
 
Congresos

El Centre de Formació Permanent ajuda a organitzar qualsevol esdeveniment, congrés, jornada o trobada promoguts pel personal docent i investigador de la Universitat Politècnica de València.

El CFP assessora en la definició de necessitats de l’esdeveniment, i dóna suport en la preparació de la candidatura, com també en la negociació dels convenis de col·laboració amb entitats externes, i en tots els aspectes vinculats amb la gestió i organització de la mateixa activitat congressual.

Secretaria tècnica

El Centre de Formació Permanent ajuda en la planificació de l’esdeveniment mitjançant un seguiment individualitzat. Dóna suport en la inscripció, personalitzant el registre. A més, en realitza la gestió de l’ingrés i la certificació.


EMAS upv