- -
UPV
 
Benvinguda

L’oferta educativa que ofereix la UPV a través del Centre de Formació Permanent és molt àmplia, amb més de 50.000 hores impartides en l’últim curs. Hi destaquen els títols propis: màsters, diplomes d’especialització, diplomes d’extensió i diplomes d’expert.

Els cursos de formació específica permeten adaptar-se ràpidament a la demanda i tenen una tramitació abreujada. L’últim any se’n van impartir més de 1.000.

Un dels objectius del Centre de Formació Permanent és la funció d’impulsar i col·laborar amb el professorat, departaments, centres i altres òrgans propis de la UPV en la creació i el desenvolupament de projectes formatius facilitant-ne la difusió i promoció en l’entorn socioeconòmic.

Així doncs, la Universitat Politècnica de València, a través del Centre de Formació Permanent, dóna suport a les iniciatives del professorat en temes de formació contínua (títols propis, cursos de formació específica, convenis de formació, etc.).

La Universitat està oberta a la societat i intenta respondre a les demandes concretes que planteja. El Centre de Formació Permanent pot organitzar i impulsar l’engegada de cursos de formació, diplomes universitaris i màsters a través de demandes concretes d’institucions i empreses.

També ofereix suport en l’organització i gestió de congressos i jornades. El professorat disposarà de tots els mitjans humans i tècnics necessaris per a garantir l’èxit del projecte.

EMAS upv