- -
UPV
 

EMAS upv
Biblioteca

BIBLIOTECA

Fondo bibliográfico formado por unos 20.000 volúmenes, entre los cuales: videos, CDs, DVDs, diapositivas, Obras Antiguas, Libros de Artista y revistas especializadas.

4 Ordenadores de acceso al catálogo, a la lista de espera, consulta de documentos multimedia y búsquedas de información en Internet.

Sala de lectura con 126 puestos de consulta

4 Cabinas de estudio para trabajo en grupo con capacidad para 6 usuarios cada una. Una de ellas adaptada para usuarios con discapacidad.

1 Sala para actividades formativas y futura Mediateca con capacidad para 60 personas

Connexión wi-fi

El nou edifici de la Facultat compta amb una Biblioteca especialitzada en Art oberta a tot els usuaris de la Universitat. La Mediateca i les Cabines d'Estudi per a treballs en grup formen part dels espais integrats en aquesta Biblioteca.

Pel que fa a la Mediateca, es comparteix per a usos propis de la Biblioteca i com aula docent per part del Màster en Producció Artística.

Per altra banda, quan ha estat necessari, la Mediateca s'ha utilitzat per a celebrar sessions formatives, reunions de grups de treball, departaments o juntes de Facultat i és desig de la Biblioteca que aquest espai s'aprofite al màxim.

Des del principi de curs s'ha establert un horari d'ús que permet la utilització pel Màster, pels usuaris de la Biblioteca i per qualsevol altre usuari de la Facultat que justique eixa necessitat d'ús i ho sol·licite amb prou antelació.

L'horari lliure és tots els matins i l'horari reservat al Màster de Producció Artística és per les vesprades.

Les claus de la Mediateca per a ús docent en l'horari reservat al Màster s'entreguen en Consergeria només al professorat autoritzat. En eixe horari aquests docents són responsables de la clau, l'aula, del material i de mantindre l'espai en condicions adequades.

Per utilitzar la Mediateca dins de l'horari lliure i per tal d'avisar als usuaris habituals, cal reservar l'espai amb al menys un dia d'antelació al personal de la Biblioteca, qui informarà de la seua disponibilitat.

En l'hora reservada, qui haja fet la reserva o persona autoritzada, passarà pel Mostrador de la Biblioteca per demanar la clau de la porta exterior de la Mediateca. Eixe serà l'accés únic per a la celebració de tallers o reunions alienes a la Biblioteca. Una vegada finalitzada i deixada en perfectes condicions, es tancarà amb clau i aquesta es tornarà al personal de Biblioteca.

 

Biblioteca Facultat de Belles Arts

Universitat Politècnica de València

bibbellasartes@bib.upv.es

Tlf: 96 387 70 00 Ext.: Despatx 78860, Mostrador 78861

http://www.upv.es/bib/bellasartes

http://bibliotecabbaa.wordpress.com/


EMAS upv