- -
UPV
 
FAQ. 2. Si no aprove 12 crčdits el primer any d'un Grau o un Māster, se'm concedirā la permančncia si únicament presente la instāncia de permančncia i continuaciķ d'estudis?
Área de Alumnado, Rendimiento y Evaluaciķn Curricular Normativas para alumnos de Grado y Máster Permančncia i Progrés FAQ. 2. Si no aprove 12 crčdits el primer any d'un Grau o un Māster, se'm concedirā la permančncia si únicament presente la instāncia de permančncia i continuaciķ d'estudis?  ...

No. Actualment amb els graus i els māsters s'és molt estricte a l'hora de concedir la permančncia en aquests casos. Cal justificar de la manera més completa possible per quč has tingut un rendiment tan baix. En el cas de malalties o hospitalitzaciķ, aporta tota la documentaciķ que consideres que pot justificar que has estat necessāriament apartat dels estudis.

En el cas dŋaquesta i de qualsevol altra circumstāncia sobrevinguda, indica clarament les dates en quč es va produir tal situaciķ per a valorar adequadament durant quin període del curs acadčmic pogué tenir impacte en el teu rendiment.

Finalment, tingues en compte que en el cas dels graus la concessiķ de la permančncia obliga a aprovar la resta d'assignatures de 1r curs en el curs acadčmic posterior per a no ser apartat de la titulaciķ, per aixō, a l'hora d'emetre'n un informe favorable, la Comissiķ de Permančncia i Avaluaciķ per Currículum haurā de tenir garanties que el teu rendiment serā molt alt durant el curs següent.

EMAS upv