- -
UPV
 
Comissió Permanent

Tasques de la Comissió Permanent

Les competències de la Comissió Permanent seran les següents:

  • Exerceix competències delegades de la Junta d'Escola. Els acords que adoptarà la Comissió Permanent relatius a competències delegades per la Junta d'Escola requeriran la seua posterior ratificació.

Comissió Permanent

Membres Nats

Director: Alba Fernández, Jesús
Cap d'estudis: Sánchez Morcillo, Víctor
Secretari: Pelegrí Sebastiá, José
Cap d'administració: Figueiras San Claudio, Beatriz
Delegada d'alumnes: Robles Cepero, Paula

Sector: PDI-Funcionaris

Boronat Seguí, Fernando
Fernández Méndez, Mª Manuela
Gómez Benito, Carmen
Mas Castells, Josep A.
Pérez López, Héctor Julio

Sector: PDI Resta de Professors

Pastor Castillo, Francisco Javier

Sector: Personal d'Administració i Serveis

Escobar Rodríguez, Juan José

Sector: Alumnes

Gutierrez Alberola, Belén
Muñoz Palao, Ada

EMAS upv