- -
UPV
 
Junta de Centre

Tasques de la Junta d'Escola

Les competències de la Junta d'Escola seran les següents:

  • Proposar, amb caràcter extraordinari, la convocatòria d'eleccions a director en els termes fixats en aquests Estatuts.
  • Establir els criteris i organitzar el desenvolupament de les funcions del centre.
  • Elaborar i aprovar la proposta de distribució del pressupost, la relació de despeses i la seua execució.
  • Aprovar els nomenaments dels tribunals de treballs fi de grau o treballs fi de màster de les titulacions oficials organitzades pel centre i de qualssevol uns altres que procedira constituir.
  • Informar les sol·licituds de reconeixement de crèdits en les titulacions oficials organitzades pel centre.
  • Organitzar, gestionar, coordinar i controlar els intercanvis acadèmics dels seus alumnes amb altres Centres i Universitats que tinguen subscrits acords de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
  • Elaborar el projecte de reglament per a la seua aprovació, si escau, pel Consell de Govern.
  • Dur a terme aquelles altres funcions que determine la Universitat.

Junta d'Escola

Membres Nats

Director Alba Fernández, Jesús
Cap d'estudis Sánchez Morcillo, Víctor
Secretari Pelegrí Sebastiá, José
Cap d'administració Figueiras San Claudio, Beatriz
Delegat d'Alumnes Robles Cepero, Paula

Representants de departaments

Comunicacions Almenar Terre, Vicenç
Matemàtica Aplicada Boigues Planes, Francisco José
Lingüística Aplicada Mas Castells, Josep Àngel

Sector: PDI-Funcionaris

Altur Grau, Vicent Jesús
Bataller Mascarell, Jordi
Belda Pérez, Eduardo Jorge
Boronat Seguí, Fernando
Corral González, Juan Luis
Cabrera Méndez, Margarita
Espinosa Roselló, Víctor
Fernández Méndez, Mª Manuela
Flores Asenjo, Santiago José
Girona Coma, María Desamparada
Gómez Benito, Carmen
Gómez Moya, Luis
Lloret Mauri, Jaime
Pastor Gimeno, José Ismael
Part Escriva, María Consuelo
Pérez López, Héctor Julio
Picó Vila, Rubén
Rieta Ibañez, José Joaquin
Rodilla Alamá, Miguel
Roig Sala, Bernardino
Sanchis Rico, Juan Manuel
Sapena Piera, Almanzor
Sogorb Devesa, Tomás
Vidal Meló, Anna

Sector: PDI Resta de professors

Díez Somavilla, Rebeca
Giménez Lopez, José Luís
Mestre i Mestre, Eva María
Pastor Castillo, Francisco Javier
Santandreu Mascarell, Cristina
Teruel Serrano, María Dolores
Zulueta Dorado, Francisco de

Sector: Personal d'Administració i Serveis

Dos Santos Pérez, Carmina Matilde
Escobar Rodríguez, Juan José
Llodrá Sendra, Mª Amparo
Miró Moratal, José
Solano Garcia, Celia

Sector: Alumnes

Armas Ventura, Ylenia Marina
Barbeta Rodrigo, Álvaro
Candel Elorriaga, Elvira
Canet Ferrer, Elena
Domínguez André, Alex
Egea Todoli, Erica
Gimenez Martinez, Carlos Vicente
Gill, Holly Juniper
Gutierrez Alberola, Belén
Mira Abad, Alejandro
Mollo, Giovanni Luigi
Muñoz Palao, Ada
Robles Hernández, Pablo
Simo Ortells, Laia

EMAS upv