- -
UPV
 

Setgell HRS4R

EURAXESS, la xarxa de la Comissió Europea per a promoure la mobilitat investigadora, ha reconegut la Universitat Politècnica de València amb el Premi HR Excellence in Research (HRS4R, Excel·lència de Recursos Humans en Recerca). La certificació, en paraules del mateix organisme europeu, “reflecteix el seu compromís de millorar contínuament les seues polítiques de recursos humans d'acord amb la Carta Europea del Personal Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors, en particular, el seu compromís d'aconseguir procediments de contractació i avaluació justos i transparents”.

Beca postdoctoral

0:00 · 2021

Puzzle Pieces

0:00 · 2021

Beca HIspasat

1:28 · 2021


EMAS upv