- -
UPV
 

El compte

Aquest vídeo persegueix definir el concepte de compte i classificar els comptes, distingint entre comptes d¿actiu, passiu i net, i comptes d¿ingressos i despeses. Bravo Sellés, M. (2018). El compte. http://hdl.handle.net/10251/104394 DER

El barbecho

11:02 · 2010

El usufructo

6:06 · 2009

El Monitor

7:30 · 2008

El Fasor

11:58 · 2008


EMAS upv