- -
UPV
 

Determinants: Definició, càlcul i primeres propietats

Fuster Capilla, Robert Ricard; Definim el determinant i mostrem quins són els efectes de les operacions elementals sobre el valor del determinant. Això ens permet calcular determinants fent servir l'algorisme de Gauss http://hdl.handle.net/10251/101723


EMAS upv