- -
UPV
 

Dibuix de la deformada d'una estructura (cas de deformacions imposades)

Casanova Colón, José; En primer lloc es descriuen els efectes d'un allargament unitari i d'un canvi de curvatura imposats sobre una biga aïllada i sobre una estructura sencera. A continuació s'assenyalen els criteris generals que cal tenir en compte per aconseguir una visió realista de l'estructura deformada i es descriu el procediment a seguir per dibuixar aquesta gràfica, fent èmfasi en les particularitats del cas de deformació imposada. Finalment, per mostrar la forma de procedir i les dificultats que es poden trobar, s'aplica el procediment a dos exemples de complexitat creixent. http://hdl.handle.net/10251/7708


EMAS upv