- -
UPV
 

Forces en els extrems de la barra, forces d'encastament perfecte i esforços

L'objecte d'aprenentatge explica què són i com es calculen les forces en els extrems de les barres, les forces d'encastament perfecte i els esforços. Així mateix insisteix en les relacions i les diferències entre elles. La finalitat principal és ajudar a diferenciar aquests conceptes als estudiants que s'inicien en la matèria. Casanova Colón, J. (2011). Forces en els extrems de la barra, forces d'encastament perfecte i esforços. http://hdl.handle.net/10251/10076


EMAS upv