- -
UPV
 

LLENGUATGE IGUALITARI: l'ús de dobles formes

Tracta sobre un dels possibles recursos lingüístics de què disposem per a contrarestar el sexisme en el llenguatge, concretament, explica l¿ús de les dobles formes, masculina i femenina. Palmer Sánchez, M. (2014). LLENGUATGE IGUALITARI: l'ús de dobles formes. http://hdl.handle.net/10251/39385


EMAS upv