- -
UPV
 

Introducció a l'estimació de l'error en Reconeixement de Formes

Juan Císcar, Alfonso; Sanchis Navarro, José Alberto; Civera Saiz, Jorge; Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: 1) Calcular l'error teòric d'un classificador; 2) Calcular l'error de Bayes; 3) Estimar l'error d'un classificador per resubstitució; i 4) Estimar l'error d'un classificador per "holdout" i afegir-hi un interval de confiança al 95%. http://hdl.handle.net/10251/84319


EMAS upv