- -
UPV
 

Màster Universitari en Producció Artística Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Producció Artística

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

100 places
(2024/2025)

Introducció

El Màster Universitari en Producció Artística va dirigit a la formació d'artistes i professionals de les arts visuals. La diversitat de perfils professionals en la demanda laboral de titulats en Belles Arts exigeix una formació diversa i en adaptació contínua. Els artistes i professionals d'arts visuals han d'estar capacitats per a engegar projectes, construir-se un futur laboral propi i actuar amb gran agilitat de moviments en l'àmbit de l'exercici lliure de la professió. Això s'aconsegueix a través del foment de l'experimentació i la recerca en el camp de la creació artística i de l'adaptació als sectors professionals de les arts visuals en què poden aplicar els coneixements tècnics i creatius adquirits. El postgrau en Art: Producció i Investigació forneix una especialització que cobreix aquesta realitat professional i, a més, estableix punts de col·laboració importants amb altres disciplines acadèmiques i figures professionals reconegudes. El títol de Màster en Producció Artística permet l'accés al Postgrau en Art: Producció i Investigació.

Amb una estructura flexible i clarament interdisciplinària, el Màster Universitari en Producció Artística desplega una oferta formativa en diversos itineraris curriculars. D'aquesta manera se supera la tradicional divisió entre tècniques i gèneres artístics per a vincular-se amb les àrees d'investigació i pràctica professional, que tendeixen a models transversals i aplicats i cobreixen, així, les necessitats formatives exigides per l'entorn. D'aquesta manera es té en compte un context que requereix un bagatge competencial polivalent i professionalitzat al nivell més alt. L'estudiant pot dissenyar-se un procés formatiu propi a través de l'especialització i la integració de diverses matèries que tinga en compte tant tendències artístiques noves com les propostes del mercat laboral.

La docència es complementa amb la realització de seminaris i tallers dirigits per artistes i professionals convidats. En l'actualitat disposem de diverses càtedres d'empresa que permeten al nostre Màster oferir beques, concursos, tallers i finançament per a estudis de recerca relacionats amb l'àmbit de les empreses signatàries.

Dirigit a

  • Persones amb titulació que vulguen ampliar formació en l'àmbit de la producció artística, especialment titulats en Belles Arts.
  • També dirigit a titulats en Comunicació Audiovisual, Disseny, Arquitectura, Informàtica, Història de l'Art, Filosofia i àrees afins.

Criteris d'admissió

Les sol·licituds es valoren tenint en compte el currículum acadèmic, professional i investigador de cada sol·licitant.

Titulacions esmentades

Expedient acadèmic

  • ·Adequació al perfil

Dossier de treballs realitzats

  • Resum del projecte de fi de màster

Organització

Facultat de Belles Arts

Participants

Departament de Dibuix, Departament d'Escultura, Departament de Pintura i Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art.

Estado
Actualizando...
 

EMAS upv