- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació

Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

El Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació habilita per a l'exercici de la professió d'enginyer o enginyera de telecomunicació. Aquesta enginyeria aborda tots els aspectes tecnològics relatius al tractament, la transmissió i la recepció d'informació.

Una enginyera o enginyer en telecomunicació té capacitat per a projectar, administrar, instal·lar i mantenir la infraestructura, els serveis i l'equipament d'electrònica i telecomunicacions de qualsevol entitat, empresa o administració.

Aquest màster ofereix un ampli perfil d'habilitats i coneixements en sistemes de comunicacions, xarxes, electrònica i sistemes audiovisuals, per a adquirir les competències professionals regulades per a exercir la professió de l'enginyeria de telecomunicació.

Es pretén que la indústria moderna puga assimilar aquests enginyers com a professionals de referència dins d'una nova etapa de treball i producció multidisciplinària. Amb la finalitat de promoure l'ocupabilitat del nostre alumnat, tant el treball de final de màster com els ECTS optatius poden cursar-se en empreses del sector o en mobilitat.

RSS
 

EMAS upv