- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil Campus d'Alcoi, Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil

90 crèdits

Crèdit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

25 places
(2024/2025)

Introducció

L'àmbit tèxtil actual demana persones formades, amb capacitat per a liderar les empreses i les estructures d'investigació relacionades amb el sector, que afronten el repte de les noves competències, i que ajuden a potenciar el desenvolupament de productes nous i a ser competitius en el renovat mercat tèxtil.

En el desenvolupament del màster col·laboren tres centres de referència en el sector: la UPV, l'Institut Tecnològic del Tèxtil (AITEX) i l'Associació Tèxtil de la Comunitat Valenciana (ATEVAL). Les infraestructures disponibles i la forta relació amb l'entorn productiu que aporten aquests organismes permet abordar amb èxit la formació que s'hi proposa.

Objectius

Formar professionals capaços de donar solucions òptimes en els processos de l'enginyeria tèxtil. Les persones titulades són competents per al següent:

  • Obtenir productes especialitzats amb matèries i processos d'alta tecnologia.
  • Diversificar el camp d'aplicació dels tèxtils a molts més sectors.
  • Adquirir una visió detallada dels temes d'actualitat en l'enginyeria tèxtil.
  • Formar en la gestió de projectes d'R+D+I.
  • Dotar de metodologia científica i d'habilitat per al maneig d'instrumental d'investigació.
  • Potenciar els coneixements científics i metodològics per al desenvolupament i la caracterització de materials nous.
  • Fomentar la creació d'empreses tèxtils.

Criteris d'admissió

S'estableix aquesta prioritat d'accés, d'acord amb la titulació prèvia:

  • Titulacions preferents de primer ordre: Graus en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, Química, Mecànica, Elèctrica, Tecnologia i Disseny Tèxtil, Disseny i Tecnologia Tèxtil, Disseny Industrial, Disseny Mecànic, Química Industrial, Processos Químics Industrials, Materials, Organització Industrial, Organització, Tecnologies Industrials, Tecnologia Industrial, Innovació de Processos i Productes, Tècnica Industrial, Enginyeria de Materials, Enginyeria d'Organització Industrial, Enginyeria Industrial, Enginyeria Química, Enginyeria Tècnica Industrial especialitats Tèxtil, Química Industrial, Mecànica, Elèctrica i Electrònica i Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial.
  • Resta de titulacions: Grau en Disseny, Disseny de Moda, Disseny d'Interiors, Química, Organització Industrial, Ciències Ambientals, Enginyeria Ambiental, Biologia, Ciències Químiques, Llicenciatura en Química, Ciències Ambientals, Biologia i qualsevol altra titulació internacional equivalent en continguts a les anteriors.

Intercanvi acadèmic

La gestió dels programes de mobilitat es duu a terme a través de l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi (OPII), al campus d'Alcoi, que dóna suport general a tota la gestió d'intercanvi acadèmic del màster http://www.upv.es/contenidos/IOFEPSA/

Pràctiques en empresa

El màster presenta la possibilitat de la realització de pràctiques en empresa tant com oferta curricular o extracurricular.

La col·laboració estreta de les entitats externes que participen en el màster (l'Institut Tecnològic del Tèxtil, AITEX, i l'Associació Tèxtil de la Comunitat Valenciana, ATEVAL) permet potenciar l'oferta en pràctiques de l'alumnat.


EMAS upv