- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Mecatrònica

Màster Universitari en Enginyeria Mecatrònica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

L'enginyeria mecatrònica representa la fusió de tecnologies com el control, la mecànica, l'electricitat, l'electrònica o la informàtica, que permeten abordar els reptes en enginyeria que suposen les noves màquines intel·ligents. És una elecció natural per a explicar un procés que té com a propòsit, des de l'origen, la creació de productes avançats i sistemes d'enginyeria indissolublement vinculats per la combinació sinèrgica de les tecnologies mecànica, electrònica, de control i informàtica.

Aquest terme és encunyat per la indústria japonesa en la dècada del 1970 -època de desenvolupament dels primers robots industrials- i té, entre altres antecedents immediats, la investigació en l'àrea de la cibernètica, les màquines de control numèric, els manipuladors i els autòmats programables. Avui dia, robòtica ha passat a ser considerat com un terme genèric; això no obstant, des d'un punt de vista formal, podria considerar-se com un subconjunt de la mecatrònica. En molts aspectes, la mecatrònica és hereva dels denominats sistemes electromecànics o dels sistemes d'automatització i control.


EMAS upv