- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria Mecatrònica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

L'enginyeria mecatrònica representa la fusió de tecnologies com el control, la mecànica, l'electricitat, l'electrònica o la informàtica, que permeten abordar els reptes en enginyeria que suposen les noves màquines intel·ligents. És una elecció natural per a explicar un procés que té com a propòsit, des de l'origen, la creació de productes avançats i sistemes d'enginyeria indissolublement vinculats per la combinació sinèrgica de les tecnologies mecànica, electrònica, de control i informàtica.

Aquest terme és encunyat per la indústria japonesa en la dècada del 1970 -època de desenvolupament dels primers robots industrials- i té, entre altres antecedents immediats, la investigació en l'àrea de la cibernètica, les màquines de control numèric, els manipuladors i els autòmats programables. Avui dia, robòtica ha passat a ser considerat com un terme genèric; això no obstant, des d'un punt de vista formal, podria considerar-se com un subconjunt de la mecatrònica. En molts aspectes, la mecatrònica és hereva dels denominats sistemes electromecànics o dels sistemes d'automatització i control.


EMAS upv