- -
UPV
 
Pràctiques en empresa

El nostre Màster no contempla en el seu pla d'estudis la realització de pràctiques en empresa. No obstant això, si l'alumne igualment desitja realitzar-les, no hi ha cap impediment.

Els alumnes interessats a realitzar dites pràctiques hauran de buscar i contactar amb una empresa que oferta este tipus de pràctiques. L'ETSINF té un llistat relativament ampli en l'àmbit de la informàtica en el seu portal PEIX.

Tota la gestió de dites pràctiques es realitzarà per mitjà del Servici Integrat d'Ocupació (SIE) de la UPV.

 


EMAS upv