- -
UPV
 

Grau en Enginyeria Biomèdica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Enginyeria Biomèdica

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

Nota de tall 12,93
(2022/2023)

75 places
(2023/2024)

Presentació del grau

L'enginyeria biomèdica és la disciplina que aplica els principis i mètodes propis de l'enginyeria a la solució de problemes en biologia i medicina, i a la millora dels mètodes de prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació. És una àrea en contínua expansió, amb gran demanda de professionals capaços d'integrar-se en equips interdisciplinaris per a abordar nous reptes en la millora de la tecnologia sanitària.

El Grau en Enginyeria Biomèdica forma l'estudiantat en tecnologies com ara: biomecànica, biomaterials, bioelectrònica, instrumentació biomèdica, processament de senyals, telemedicina, biotecnologia o enginyeria clínica i gestió, entre altres.

Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE 
Títol acreditat internacionalment amb el segell EUR-ACE

Eixides professionals

Treballaràs en institucions privades i públiques integrant-te en departaments tècnics de disseny, desenvolupament i innovació de nous productes, sistemes i processos, en l'àmbit de la tecnologia mèdica. També ocuparàs llocs relacionats amb l'avaluació i la gestió de la tecnologia sanitària, i treballaràs en entorns multidisciplinaris.

Mobilitat internacional i pràctiques

Pots cursar un semestre en una de les universitats de prestigi de tot el món amb les quals l'escola té signats convenis, i també pots cursar un semestre en una altra universitat espanyola.

La realització de pràctiques en hospitals és obligatòria, però pots també realitzar pràctiques professionals relacionades amb la investigació, el desenvolupament i la gestió de la tecnologia mèdica, sovint orientades a la realització del treball de finalització de grau.

Continuació d'estudis

Amb el Grau en Enginyeria Biomèdica es pot accedir al Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica (interuniversitari), que aprofundeix en les diferents tecnologies mèdiques estudiades en el grau. A més, es pot sol·licitar l'accés a qualsevol màster universitari de la UPV realitzant els complements de formació que es requerisquen en cada cas.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 144,00 19,50 4,50 12,00 240,00


EMAS upv