- -
UPV
 

Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

4 cursos
240 crèdits

Crèdit 19,27€
(2021/2022)
Permet accedir a beques

Nota de tall 10,60
(2021/2022)

80 places
(2021/2022)

Presentació del grau

El Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments reuneix un extens nombre de disciplines científiques que contribueixen al coneixement dels tres pilars bàsics de l'alimentació: l'elaboració i conservació d'aliments, la qualitat i seguretat alimentàries, i el binomi alimentació-salut. En aquest sentit, es pretén formar professionals amb coneixements del desenvolupament, la conservació, la transformació, l'envasament, la distribució i l'ús d'aliments segurs, nutritius i saludables.

Eixides professionals

La indústria alimentària és el primer sector industrial del país, amb el 15% del PIB industrial (FIAB). Així mateix, el nombre d'empleats directes d'aquest sector és de 450.000 persones.

Els àmbits professionals en els quals es pot exercir aquesta professió inclouen: la seguretat alimentària; la gestió i el control de la qualitat; el desenvolupament i la innovació; l'assessoria legal, científica i tècnica; la comercialització i el màrqueting; el processament d'aliments; la restauració col·lectiva i la nutrició comunitària; i la salut pública.

L'empresa privada, l'administració i els centres de recerca són els organismes que, fonamentalment, acullen el desenvolupament d'aquestes professions.

Mobilitat internacional i pràctiques

La tecnologia dels aliments és una disciplina amb un alt grau d'internacionalització. Hi ha moltes universitats que imparteixen estudis relacionats amb el Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments a les quals es pot accedir a través dels programes d'intercanvi d'estudiants, com ara ERASMUS, PROMOE i similars.

Fer pràctiques en empresa és un aspecte rellevant en la formació d'un tecnòleg d'aliments. Els alumnes del Grau podran fer pràctiques en més de 200 empreses i institucions alimentàries situades a la Comunitat Valenciana.

Continuació d'estudis

El Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments permet l'accés als màsters universitaris de la UPV següents: Ciència i Enginyeria dels Aliments; i Gestió i Seguretat Alimentària (internacional: UPV, INP Lorraine, London SBU). A més, es pot accedir a qualsevol màster universitari de la UPV cursant les assignatures d'anivellació adients.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
63,00 141,00 24,00 0,00 12,00 240,00

Estado
Actualizando...
 

EMAS upv