- -
UPV
 

Grau en Comunicació Audiovisual Campus de Gandia, Universitat Politècnica de València

Grau en Comunicació Audiovisual

4 cursos
240 crèdits

Veure DOGV
(2024/2025)
Permet accedir a beques

Nota de tall 10,34
(2023/2024)

75 places
(2024/2025)

Presentació del grau

Aquests estudis formen els alumnes en el camp de la creació, la producció i la realització en els diversos mitjans de comunicació audiovisual. Es tracta d'un programa innovador mitjançant l aprenentatge basat en projectes: al llarg del grau, l'estudiant s'ha d'enfrontar al repte dels projectes transversals del semestre i, en grup, ha d'integrar els coneixements adquirits en les assignatures per a tirar avant una proposta realista i professional. Aquesta experiència els capacita per a l'anàlisi i la crítica, i per a dominar la comunicació multimèdia i estar disposats a innovar en els diferents suports i produccions tant audiovisuals com digitals.

Eixides professionals

Els graduats poden treballar en empreses relacionades amb el sector audiovisual i multimèdia - per a la televisió, la ràdio, el cinema, entorns digitals i videojocs - sota perfils com ara director, guionista i realitzador audiovisual; productor i gestor d'aquestes empreses; especialista en postproducció visual i sonora; i expert en la comunicació audiovisual.

Mobilitat internacional i pràctiques

Tenim convenis amb centres universitaris d'Alemanya, Àustria, Bèlgica, Finlàndia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Noruega, els Països Baixos, Portugal, Polònia, la República Txeca, Suècia i Turquia.

Els alumnes poden fer pràctiques en empreses que representen tots els camps i àrees d'interès de la titulació. L'Escola té convenis subscrits amb emissores de ràdio, cadenes de televisió, productores, empreses audiovisuals, ajuntaments, associacions, agències de publicitat, periòdics i revistes.

Continuació d'estudis

El Grau en Comunicació Audiovisual permet l'accés a dos màsters que s'imparteixen al mateix campus de Gandia: el Màster Universitari en Postproducció Digital, que té dues especialitats: Postproducció de Vídeo i Postproducció d'Àudio; i el Màster Universitari en Comunicació Transmèdia, que ofereix una formació especialitzada en mitjans socials i plataformes de comunicació.

A més a més, es pot accedir a altres màsters de la UPV cursant, si cal, les assignatures d'anivellament oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
61,00 110,00 59,00 0,00 10,00 240,00


EMAS upv