- -
UPV
 

José Calavera Ruiz

Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica de València. Investit l'1 d'octubre de 1992


Biografia

Naix a Melilla el 23 d'octubre de 1931.

Batxillerat al Col·legi de la Mare de Déu de les Meravelles (des del 1940 fins al 1948).
Enginyer Tècnic d'Obres Públiques (Escola Tècnica Universitària d'Obres Públiques de Madrid) (1953).
Enginyer de Camins, Canals i Ports (Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Madrid) (1960).
Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports (Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Madrid) (1967).
Catedràtic d'Edificació i Prefabricació de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Madrid (1982).

Experiència professional:
Director Tècnic de Mills, SA, empresa dedicada a bastides desmuntables i construccions metàl·liques soldades (de 1958 a 1961).
Director Tècnic de Tetracero, SA, fabricant d'armadures per a formigó armat (de 1959 a 1967).
Director del Gabinet de Prefabricació d'Alts Forns de Biscaia (de 1961 a 1963).
Oficina Privada de Projectes (de 1961 a 1967).
Des de 1967 és president de l'Institut Tècnic de Materials i Construccions (Intemac).

Treballs més importants realitzats:
Projecte i direcció d'obra del Telefèric de Fuente-De (pics d'Europa, Santander).
Projecte i direcció d'obra de fàbrica per a industrial cartonera a Alcalá de Henares (Madrid).
Projecte de cobertes metàl·liques espacials a la fàbrica de cerveses MAHOU (Madrid).
Projecte i direcció d'obra de fàbrica per a Tetracero, SA, a Sevilla.
Projecte de cobertes metàl·liques espacials per al Pavelló d'Esports del Reial Madrid (Madrid).
Projecte i direcció d'obra de fàbrica per a Tetracero, SA, a Torrejón de Ardoz (Madrid).
Projecte i direcció d'obra de la coberta espacial del Mercat Nacional de Bestiar a Torrelavega (Santander).
Projecte i direcció d'obra de fàbrica de paper a Mengíbar (Jaén).
Projecte i direcció del Monument a la Marina de Castella (Santander).
Projecte de la fàbrica de paper a Sanllehí (Girona).
Des de 1967 treballa a l'INTEMAC, tant en control de qualitat com en treballs d'investigació.
Des de 1982 és catedràtic d'Edificació i Prefabricació a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de Madrid.
Des de 1981 és president de l'Institut d'Arbitratge a la Construcció.
Des de 1990 és president de l'Institut d'Hidrodinàmica Aplicada (INHA), organització dedicada a la realització d'estudis teòrics i experimentals de temes d'hidrodinàmica i aerodinàmica aplicades a l'enginyeria civil i l'arquitectura.
Des de 1990 és president de l'INTEMAC-AUDIT, organització dedicada al control tècnic i econòmic de construccions.

tècniques en què col·labora:
Membre de l'Administrative Council del Comité Eurointernacional del Formigó (CEB).
Membre de l'Advisory Committee del Comité Eurointernacional del Formigó (CEB).
Vicepresident del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports.
Membre del Committee of Model Code 90 del Comité Eurointernacional del Formigó (CEB).
Membre de la Comissió de Prefabricació de la Federació Internacional del Pretesat (FIP).
Assessor per a Europa de l'International Council on Tall Buildings.
Membre del Coordinating Concrete Committee de RILEM.
Delegat d'Espanya a la Secció de Construcció de l'Organització Europea de Control de Qualitat (EOQC).
Expert de la Comissió Permanent Interministerial del Formigó.
Membre de la Junta Directiva de l'Associació Tècnica Espanyola del Pretesat (ATEP).

Publicacions:
És autor de sis llibres i de més de setanta treballs sobre temes tècnics publicats a revistes de diferents països.
Ha publicat els llibre següents:
La influencia de las variaciones resistentes de los materiales y de las variaciones dimensionales de las piezas de hormigón armado sobre su capacidad resistente. 2a edició, 1979. Madrid.
Ábacos para el dimensionamiento óptimo de secciones de hormigón armado sometidas a flexocompresión. 2a edició, 1979. Madrid.
Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón armado para edificios. 2a edició, 1991. Madrid.
Cálculo de estructuras de cimentación. 3a edició, 1991. Madrid.
Muros de contención y muros de sótano. 2a edició, 1990. Madrid.
Cálculo, construcción y patología de forjados de edificación. 4a edició, 1988. Madrid.

Títols i recompenses:
Membre d'Honor de l'Associació Tècnica Espanyola del Pretesat (ATEP) (1964).
Premi de la Convenció Europea de la Construcció Metàl·lica SERCOMETAL (1975).
Membre Distingit de l'Associació Espanyola per al Control de la Qualitat (AECC) (1976).
Medalla de l'Associació Tècnica Espanyola del Pretesat (ATEP) (1978).
Professor Honorari de l'Escola de Construcció Civil de la Pontifícia Universitat Catòlica de Santiago de Xile (1980).
Membre d'Honor de la Facultat d'Enginyeria de la Pontifícia Universitat Catòlica de Santiago de Xile (1980).
Elegit Fellow de l'American Concrete Institute (ACI) (1982).
Medalla d'Honor del Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports (1987).
Medalla Eduardo Torroja (1990).
Medalla d'Honor de l'Associació Espanyola de la Carretera (1991).


EMAS upv