- -
UPV
 

James H. Whitelaw

Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica de València. Investit l'11 de juny de 1996


Paraules del Rector

Encara que per sabut des de temps antics ja ni es diga, de tant de preocupar-se a perpetuar espècies, la naturalesa s'ha tornat gelosa dels seus secrets i indiferent a les galanteries del poble. Però els homes de ciència que, com el mateix nom indica, han nascut per a intentar comprendre tot el que passa, encara que realment empren molt de temps a explicar tot el que no passa, els homes de ciència, dic, per a intentar entendre aquesta esquiva naturalesa, van desenvolupar l'aproximació del com si i nasqué el model, el numèric i l'analògic, el similitudinari i el caòtic. Altres homes de ciència, més atrevits, gosaren preguntar, informar-se directament de la naturalesa i van mesurar la seua pell i la seua dermis i, malgrat això, conscients que amb aquest mètode mai no sabrien tota la veritat.

El professor James Whitelaw és un d'aquests científics que va gosar mesurar mesurables amb mesuraments rigorosos. Per això va crear escola i autoritat. Per això el Departament de Màquines i Motors el va proposar per al més alt honor, amb el millor padrí possible, el professor Payri, i per això avui és un dia de festa en aquesta Universitat.

Moltes gràcies.


EMAS upv