- -
UPV
 

Daniel Gianola

Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica de València. Investit el 8 de novembre de 2002


Biografia

Va nàixer i va viure a Uruguai fins a la seua graduació i visita sistemàticament el seu país, raó per la qual per llengua i caràcter ha simpatitzat ràpidament amb els equips espanyols que li han visitat. Des de 1994 ha sigut assíduament invitat per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms d'aquesta Universitat. Està casat i amb fills i viu als Estats Units.

Ell mateix es definix com zootecnista especialitzat en genètica quantitativa

Daniel Gianola és professor de ciències animals, bioestadística i d'informàtica mèdica animal, i dirigix els departaments de la ciència de la lleteria de la universitat de Wisconsin-Madison. Gianola i Daniel Sorensen van iniciar la introducció de les tècniques bayesianes i MCMC en els mètodes de cria. Ha utilitzat tècniques de simulació per ordinador basades en cadenes de probabilitats condicional, o cadenes de Markov en els seus problemes estadístics de millora genètica. Els seus estudis han quedat arreplegats en més d'un centenar d'articles en revistes d'alt impacte.Les característiques productives, reproductives i de resistències a malalties en animals són resultat de l'expressió de milers de gens actuant concertadament,

i d'influències ambientals. Per a la seua resolució s'utilitzen tècniques estadístiques prou complexes, atés que hui el comú és utilitzar la inseminació artificial i el semen congelat en el ramat vaquí lleter, a més de les tècniques de superovulació i transferència embrionària.

En els anys 90 va eixir a les revistes d'estadística la possibilitat d'utilitzar integradors basats en cadenes d'Harkov aleatòries, i el Dr. Pianola immediatament va estudiar la seua aplicació en els models altament parametrizades que els genetistes animals utilitzen. Hui en dia són una ferramenta comuna que ha facilitat el que l'estadística bayesiana s'estenga al camp de la millora genètica animal per a produir resultats. En el sistema bayesiano s'assignen probabilitats directament als ítems d'interés(els valors genètics de les vaques) però sense invocar una sèrie infinita d'experiments inexistents i no cal que les mostres (la informació disponible) siguen de grandària infinita. Hui físics, economistes, biòlegs, enginyers, sociòlegs i arqueòlegs han trobat en el bavesiarisme les respostes que l'estadística clàssica els negava.

Ha rebut moltes distincions al llarg de la seua carrera acadèmica


EMAS upv