- -
UPV
 

Amable Liñán Martínez

Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica de València. Investit el 16 de juny de 2005.


Paraules del Rector

Excm. Sr. D. Amable Liñán.
Il·lm. Sr. director general d'Universitat i Formació Superior.
Excmes. I Il·lmes. Autoritats.
Sres. i Srs. Doctors.
Sres. i Srs. Membres de la Comunitat Universitària.
Sres. i Srs.

Siguen les meues primeres paraules d'agraïment per la seua assistència a este acte. Com bé saben, dos són els fets fonamentals que acaparen amb justícia el protagonisme en aquest solemne Acte de Clausura del Curs Acadèmic de la Universitat Politècnica de València. Un de caràcter col·lectiu, un altre, clarament individual. Començaré per este últim, prosseguiré amb el primer i deixaré per al final d'esta breu al·locució unes reflexions generades al fil d'estos dos fets que tanquen una significació que transcendix el més que notable ací i ara que ens concita en aquest paranimf universitari.

La meua sincera felicitació al Professor Liñán pel seu doctorat per Causa d'Honor. Estem sens dubte, davant de la figura d'un gran mestre, un dels nostres investigadors més reconeguts i de major projecció internacional en el camp de la Indústria Aeronàutica. Altres universitats espanyoles li van atorgar en el passat esta alta distinció acadèmica, a les que se sumen reconeixements i honors que farien interminable la seua enumeració detallada. Baste destacar el "Premi príncep d'Astúries en Investigació, Ciència i Tecnologia" que li va ser atorgat l'any 1993.

A esta merescuda distinció que hui li atorga la nostra Universitat, se li afig el detall d'oportunitat al produir-se en el moment en què anunciem per al pròxim curs l'inici, per primera vegada a la Comunitat Valenciana, dels estudis d'Enginyer Aeronàutic.

El nostre agraïment, Professor Liñán, per acceptar este nomenament i per la seua lliçó, ja que engrandix la nostra Universitat, no sols per incrementar l'extensa nòmina d'il·lustres Doctors Honoris Causa, sinó també i sobretot, per la seua valuosa contribució al reconeixement i prestigi de la Universitat Politècnica de València.

Hem de felicitar també tots els nous doctors que hui hem investit i de forma molt especial als premiats. Enguany, igual que el curs passat, per una sèrie de circumstàncies externes que perfilen un nou escenari legislatiu universitari, així com per altres factors directament relacionats amb polítiques concretes de la nostra pròpia Universitat, continua sent molt notable el nombre de nous doctors.

En este aspecte, com en tants altres, esta Universitat torna a donar mostres de la seua capacitat de ser proactiva (actuar per davant). Una de les maneres més universitàries de ser progressista, d'anticipar-se al present, de construir el futur.

La Universitat Politècnica de València pot fer un balanç positiu en un curs com aquest en què a les labors pròpies del dia a dia en la institució, s'ha sumat un procés electoral avançat per la feliç circumstància de tots bé coneguda. Procés electoral, que és obligat assenyalar, s'ha desenvolupat amb gran participació i plena normalitat, demostrant-se una vegada més, el bon nivell de convivència i la cultura democràtica d'esta comunitat universitària. El nostre agraïment a tots els seus membres pel seu esforç i dedicació.

Una Universitat que ha crescut molt, amb més de 35.000 alumnes distribuïts entre els 58 títols de grau i 60 de doctorat. Per no parlar de la nostra àmplia oferta de postgrau, en màster i cursos d'especialització. Organitzada en 15 Centres, 44 Departaments i 35 Instituts Propis d'Investigació, que la convertixen hui en una de les majors institucions universitàries de l'Estat i una de què gaudix de major reconeixement. Em permetran que no oculte la meua satisfacció al consignar el nostre lideratge en alguns aspectes com ara l'intercanvi d'alumnes, la presència en Iberoamèrica, les patents o la creació d'empreses.

Entenem que no és possible una Universitat moderna, de progrés i d'excel·lència, si no és mantenint la clàssica indissolubilitat entre Docència i Investigació (els dos pilars bàsics del sistema universitari). Hui en dia resulta indispensable sumar al binomi docència-investigació la interrelació estreta i fecunda amb la Transferència de Tecnologia i Innovació. Elements tots ells fonamentals, fundacionals inclús, de l'activitat universitària contemporània

No obstant, a pesar de tant que s'ha avançat no hem d'oblidar que ens enfrontem a importants canvis en el sistema universitari espanyol i amb ell en la nostra Universitat. Responsabilitat de tots -Començant per un servidor- serà el donar les respostes adequades als nous reptes que es perfilen en l'horitzó.

El nostre caràcter d'Universitat oberta a l'exterior, ha sigut determinant tant en la magnifica relació amb el món de l'empresa com en el nivell d'intercanvis universitaris. Ser una universitat de gent emprenedora que ha disfrutat d'un ampli marge de llibertat cap a les distintes iniciatives plantejades, ha permés portar avant projectes quan altres institucions començaven a discutir-los.

Tot açò és hui més necessari que mai, perquè el nostre compromís social ens obliga a actuar amb rigor contribuint eficaçment al desenvolupament del nostre entorn. Sempre sensibles amb les noves demandes de la societat.

En esta direcció s'ha d'entendre l'aposta per la Ciutat Politècnica de la Innovació i l'ampliació de la nostra oferta curricular amb els nous estudis d'Enginyer Aeronàutic i Llicenciat en Biotecnologia. Aeronàutica és la de major ràtio demanda sobre oferta de totes les enginyeries de 2n cicle (més del 200%). D'una manera anàleg succeïx amb Biotecnologia entre les titulacions experimentals de cicle llarg (més del 300%). Per si açò fóra poc, cal tindre en compte el seu interés estratègic per a la generació de riquesa en la nostra Comunitat. Es tracta de sectors de gran futur i projecció, en ambdós casos, es dóna la circumstància de ser els que major percentatge dediquen a la investigació. En el sector Aeronàutic, recordar que des de la integració d'Espanya en el Consorci Europeu Aeronàutic, el nostre país s'ha consolidat com la quinta potència industrial aeronàutica europea, en un negoci creixent en què s'ha duplicat la seua facturació en els últims anys.

Des d'esta perspectiva, no és res estrany que estiguem bolcats a prestar tota la nostra col·laboració perquè la Comunitat Valenciana gaudisca plenament d'estos dos grans vectors de creixement.

Il·lm. Sr. director, vosté millor que molts sap que la missió de la Universitat és formar bons professionals, generar coneixement i transferir-ho.

També millor que molts, sap que el compromís amb la societat del present va molt més lluny. Hem d'animar i impulsar la innovació i és per això que el maridatge Universitat, Ciència i Empresa, -elements que conformen el nom de la Conselleria en què vosté exercix el seu càrrec- es fa més necessari que mai.

La Universitat Politècnica de València està i estarà en això.

No vull finalitzar sense reiterar la meua felicitació tant al nou Doctor Honoris Causa com a tots i cada un de la resta de doctors. Hui la nostra universitat és millor gràcies al seu esforç i als seus èxits. El seu èxit és el nostre.

Gràcies a tots.


EMAS upv