- -
UPV
 

Ferran Adrià

Doctor Honoris Causa por la Universitat Politècnica de València. Investit el 21 de juny de 2010


Paraules del Rector

Honorable Sra. Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació;
Rector Magnífic de la Universitat de València;
Rector Magnífic de la Universitat Jaume I de Castelló;
Excm. Sr. President del Consell Social de la Universitat Politècnica de València;
Doctor Ferran Adrià;
Doctor Francisco Torreblanca;
Sra. Vicepresidenta de la Diputació d'Alacant;
Sr. Alcalde d'Alcoi;
Sra. Alcaldessa de Villena;
Autoritats;
Claustre de Doctors;
Membres de la Comunitat Universitaria
Familiars i amics;
Senyores i Senyors.

En primer lloc, vull llegir-vos públicament el missatge que el cap de la Casa de Sa Majestat el Rei ens ha fet arribar, i que cite textualment:

El nostre agraïment a tots per la vostra presència en aquest acte de clausura del curs acadèmic 2009-2010 de la Universitat Politècnica de València, en el qual investim dos nous doctors per causa d'honor: els senyors Ferran Adrià i Francisco Torreblanca. Un reconeixement a dues persones, a dues personalitats, extraordinàriament representatives d'aquesta disciplina apassionant que és l'alta cuina. Com molts deveu saber, aquest coneixement sofisticat i tecnificat avança avui amb decisió, més enllà dels límits fronterers de territoris diferenciats com són l'art, la ciència i la tècnica. Aquesta proposta de nomenament la va fer el Departament de Tecnologia dels Aliments, i posteriorment fou aprovada per unanimitat en el nostre Consell de Govern.

He de felicitar els nous doctors honoris causa i agrair la seua acceptació d'aquest doctorat, amb el qual la nostra Universitat continua augmentant la seua distingida llista d'honoris. I ho fa en un àmbit escassament representat en aquest nivell honorífic i acadèmic. Això no obstant, ens trobem davant una disciplina vinculada estretament amb alguns dels estudis que es cursen a les nostres aules, i sobretot, amb la investigació i la transferència que es porten a terme en diferents departaments i institucions.

Especialment, amb els relacionats amb la ciència dels aliments. Les dues estupendes laudationes, dels professors Jaume Coll i Javier Martínez, han posat de manifest els mereixements sobrats que han ocasionat que s'atorgara aquesta distinció als senyors Ferran Adrià i Francisco Torreblanca.

Els nostres nous germans doctors són mestres en una disciplina que ens convida a reflexionar sobre la nostra forma d'alimentar-nos, un acte crucial de les nostres vides que fem entre tres i cinc vegades al dia, i sobre la nostra forma d'entendre'ns, de respectar-nos i de viure dignament, en harmonia amb el nostre cos, la nostra cultura i el nostre esperit. I la seua proposta es produeix de l'única manera en què és possible mantenir viu allò més preuat: reflexionant sobre el passat, respectant-lo, aprofundint-ne en la comprensió i proposant-ne una transformació innovadora.

La societat, l'economia i la universitat espanyoles tenen molt a aprendre i a valorar del treball dels nostres millors cuiners del salat i el dolç (i de tota la resta de l'univers de sabors): ells han sigut capaços d'avançar, partint d'allò més autèntic de la nostra tradició culinària, i proposar un nou paradigma que és alhora brillant i rigorós; i ho han fet amb tal quantitat d'esforç, tenacitat i lucidesa, que han ocupat l'avantguarda mundial. Ha sigut una lliçó memorable, i ens marca el camí que ha de seguir la resta de la societat espanyola, entenent que això és el fruit d'un treball que ve de lluny, i que els ha permès (a ells sí) situar molts restaurants espanyols entre els primers 10, 20 o 100 del rànquing mundial. En definitiva: un exemple per a molts, digne que l'analitzem, l'estudiem, l'avaluem... i l'intentem emular.

Addicionalment, l'explosió culinària espanyola de les darreres dues dècades, amb totes les seues variants territorials -quina magnífica riquesa, quanta cultura viva!- ha sigut un factor determinant de creació de valor en el nostre sector turístic, en captar visitants d'alt nivell adquisitiu i de qualitat cultural, cosa que ha fet realitat la cadena de coneixement i valor. Un vertader luxe i una lliçó magistral!

Adrià i Torreblanca són dos exemples excel·lents d'aquest camí recorregut. I es proposen, cosa que és més estimulant encara, continuar obrint camins en el futur immediat.

Ferran Adrià ha sigut considerat com el millor cuiner del món en diverses ocasions pels mitjans especialitzats. Des del seu reconegut restaurant elBulli, s'ha convertit en far guia de l'alta cuina espanyola. Sens dubte avui, gràcies a ell i a un bon nombre de distingits col·legues seus, l'espanyola és una de les millors cuines del món, si no la millor. Ferran Adrià manifesta un clar esperit universitari en la seua activitat quotidiana: ensenya, investiga i difon el seu coneixement. I amb això contribueix al nostre enriquiment i plaer en un àmbit que clarament forma part del nostre patrimoni cultural com a poble.

Francisco Torreblanca és també un mestre; en aquest cas, de l'alta rebosteria, de la qual s'ha convertit en tot un referent internacional, reconegut avui com el millor en aquest dolç i abellidor art de la rebosteria.

També des de les seues instal·lacions a Elda, on desenvolupa la seua tasca magistral, investiga, innova i ens permet avançar en el coneixement de l'elaboració de postres realment exquisides. Com Ferran Adrià, vol difondre el seu coneixement amb una extensa obra publicada, que avui és de consulta obligada per a conèixer els avanços sobre l'elaboració d'aquestes menges delicioses.

El seu treball diari, en assolir un graó superior, ens ofereix, a través de l'aplicació dels seus coneixements, les seues investigacions i els seus ensenyaments, nous estímuls: emoció, sensibilitat, sensualitat, sorpresa, alegria, humor, i admiració de la perfecció de l'art. Valors, en suma, que ens humanitzen i ens acosten, potser, a nosaltres mateixos.

De nou gràcies als dos, ja que amb ells la Universitat Politècnica de València, com ja feren altres universitats, incorpora amb tots els honors -mai més ben dit- el món de l'alta cuina.

També en aquest acte, com fem habitualment, hem investit els nous doctors. Vull fer extensiva la nostra felicitació sincera a tots ells, amb els familiars i amics que els acompanyen en aquest dia tan emocionant. Obtenir el major nivell acadèmic que s'atorga en el sistema universitari constitueix un pas crucial en la vida de tot universitari. Els animem a continuar en aquest camí d'esforç i dedicació, de la mateixa manera que els sol·licitem que continuen aprofundint i ampliant el seu coneixement en els temes objecte de les seues investigacions respectives. El seu treball és capital per al desenvolupament científic d'una universitat com la nostra, que pretén consolidar-se entre les millors per la seua producció científica.

Irremeiablement, en la vida no tot són alegries; també hi ha ocasions per a les penes. Així, fa unes setmanes desgraciadament ens va sorprendre la trista notícia de la defunció del professor José Luis Guardiola, que fou director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms i també, durant anys, director del Departament de Biologia Vegetal i membre del nostre Consell de Govern. Des d'ací, i en nom de tota la comunitat universitària, vull manifestar el nostre afecte més sentit envers els seus familiars.

De la mateixa manera fa uns dies vam conèixer tots la lamentable pèrdua del nostre doctor honoris causa i escriptor universal José Saramago, l'acte d'investidura com a doctor honoris causa del qual sempre recordarem. Als seus familiars i amics, i a la seua Fundació, també els traslladem el profund condol d'aquesta comunitat universitària.

Arribat aquest punt i havent de fer un breu resum del que ha sigut aquest curs acadèmic, podem dir que ha estat marcat per tres fets fonamentals.

En primer lloc, per la culminació dels treballs d'adaptació de tots els nostres estudis a la nova estructura curricular de graus i màsters oficials, que permetrà que aquest pròxim curs acadèmic tota la nostra oferta acadèmica es corresponga amb la nova estructura de l'anomenat espai europeu d'educació superior. Des d'ací, no puc deixar de testimoniar el nostre agraïment a totes les comissions de plans d'estudi dels nostres centres, així com a tot l'equip del Vicerectorat d'Estudis i Convergència Europea, per l'intens treball i el seguiment puntual que han portat a terme en aquest complicat afer.

També he de destacar l'esforç de la comunitat universitària per entendre, facilitar i desenvolupar, en el que sens dubte ha demostrat ser tot un exercici de responsabilitat institucional, l'adequació que hem mamprès de la nostra oferta curricular a les demandes socials. Tots hem interioritzat, en la mesura de les nostres responsabilitats, que una institució acadèmica que pretén ser eficient i prestar el millor servei a la societat, especialment en les circumstàncies actuals, ha de fer aquest esforç de racionalització, encara quan això supose, en alguns casos, suprimir titulacions escassament demanades.

El tercer i últim fet que vull subratllar ha sigut la reformulació de la proposta de Campus d'Excel·lència Internacional que, junt amb la Universitat de València i el Consell Superior d'Investigacions Científiques, hem preparat per a la convocatòria d'enguany. Les tres institucions participants hem volgut atendre plenament totes i cadascuna de les observacions que ens va fer l'administració. Aquest nou projecte que hem presentat porta el nom de VLC-Campus d'Excel·lència Internacional i, convé dir-ho, conforma una de les tres majors agregacions de producció científica, transferència i innovació de tot l'Estat. I la mateixa cosa es podria dir de la seua inqüestionable projecció internacional.

En conjunt, VLC-Campus d'Excel·lència Internacional ens situa com a líders nacionals en molts dels indicadors que s'utilitzen habitualment per al mesurament d'aquests punts. És una proposta sòlida, meditada, ben elaborada i que sens dubte posa en major valor el potencial de les nostres institucions respectives per a continuar millorant i avançant en el progrés científic i tecnològic de la nostra Comunitat. És per això que no podem sinó esperar l'aprovació definitiva d'aquest projecte com a Campus d'Excel·lència Internacional.

És el nostre desig que la Comunitat Valenciana, amb un dels millors entorns universitaris i científics del país, dispose en el futur de diversos campus d'excel·lència internacional.

Agraïm des d'ací el suport de totes les institucions que han volgut mostrar suport a aquesta proposta. Especialment, al Govern Valencià i a totes les forces polítiques, tant de les Corts Valencianes com del ple de l'Ajuntament de la Ciutat de València, que han volgut sumar-se de nou a aquesta proposta de Campus d'Excel·lència Internacional. Tan manifest ha sigut el seu suport unànime que totes les institucions integrants d'aquest CEI hem volgut ostentar el nom de la nostra ciutat, València, en el mateix nom del projecte.

Finalment i inevitablement, ens hem de referir al preocupant moment econòmic que ens toca viure amb una crisi veritablement severa que afecta totes les institucions i tots els agents socials, i davant la qual no podem romandre impassibles. Les universitats espanyoles ens veiem obligades a esforçar-nos en un exercici d'austeritat pressupostària i hem d'agrair la comprensió de la nostra comunitat universitària i de les estructures de govern en la tasca sempre difícil i ingrata d'ajustament pressupostari.

És en aquest moment de restricció quan més se'ns demana i quan més hem de donar. Estem segurs que amb la tenacitat i la dedicació de tots els qui formem aquesta comunitat universitària podrem aportar tot el que s'espera de nosaltres, i fer la nostra contribució imprescindible per a reprendre la senda del creixement econòmic, la generació d'ocupació i el canvi del nostre model productiu.

En aquest punt he de destacar i reconèixer el treball d'aquesta comunitat universitària, que malgrat les dificultats que pateix la nostra economia, ha aconseguit amb el seu esforç i la seua dedicació incrementar la xifra de drets reconeguts en R+D, que l'any 2009 van créixer d'un 8,8%, un xifra sens dubte ben destacable en aquests temps i que continua consolidant-nos en el lideratge en transferència tecnològica de tot el sistema universitari espanyol.

Tenim la intenció de promoure accions tendents a impulsar, encara més, la generació de coneixement i la transferència, perquè som conscients que hem de ser encara més actius en la creació de riquesa i benestar. Cosa que, de ben segur, proporcionarà un major nivell d'ocupació i una millor qualitat de vida al nostre entorn pròxim.

La Universitat Politècnica de València es reafirma en el seu compromís de servei a la societat des de la millora dels serveis de formació, cada vegada més ajustats a les noves demandes socials, i la major generació de coneixement científic i tecnològic. En definitiva, una universitat compromesa activament amb la posada en valor del coneixement i la difusió de la cultura dels valors. Valors com són la solidaritat, la sostenibilitat i la competitivitat.

Moltes gràcies a tots.


EMAS upv