- -
UPV
 
Foto principal

Servei de Normativa i Inspecció

És el servei dependent de la Secretaria General que té encomanades les següents funcions:
1.- Prestació d'assistència tècnica a la Secretaria General.

2.- Vetllar per la millora de la qualitat tècnica de les resolucions i disposicions generals.

3.- Suport administratiu de la Junta Electoral de la Universitat.

4.- Gestió d'activitats de tractament de dades personals.

5.- Tramitació de les revisions d'actes nuls.

6.- Tramitació de les reclamacions per responsabilitat patrimonial.

7.- Gestió del règim disciplinari.

8.- Edició del Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València.


EMAS upv