- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaMemòries del Servei

Mapes de processos

Acords Convenis i Contractes

 
Foto principal

Servei de Normativa i Inspecció

És el servei dependent de la Secretaria General que té encomanades les següents funcions:

1.- Prestació d'assistència tècnica, jurídica i administrativa a la Secretaria General.

2.- Gestionar el procés d'elaboració i aprovació de normatives internes de caràcter general.

3.- Organitzar i desenvolupar els processos electorals regulats pel Reglament de Règim Electoral.

4.- Revisió de legalitat d'acords, convenis i contractes de dret privat.

5.-Tramitació i proposta de resolució dels procediments de revisió d'ofici d'actes administratius nuls.

6.- Tramitació i proposta de resolució de les reclamacions de responsabilitat patrimonial i dels procediments disciplinaris dels membres de la comunitat universitària.

8.- Gestionar la publicació del Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València (BOUPV).


EMAS upv