- -
UPV
 
Foto principal

Servei de Normativa i Inspecció

És el servei dependent de la Secretaria General que té encomanades les següents funcions:

1.- Prestació d'assistència tècnica a la Secretaria General.

2.- Vetllar per la millora de la qualitat tècnica de les resolucions i disposicions generals.

3.- Suport administratiu de la Junta Electoral de la Universitat

4.- Organitzar i custodiar els registres oficials, així com realitzar la legalització de tractaments de dades personals a la Universitat.

5.- Tramitació de les revisions d'actes nuls i de les reclamacions per responsabilitat patrimonial.

6.- Gestió del règim disciplinari.

7.- Edició del Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València.


EMAS upv