- -
UPV
 
22/11/22
Notícia
Ajudes Grups Investigadors Captació de Fons Pla Estatal

Publicada convocatòria d'ajudes a grups investigadors actius en captació de fons del pla estatal. Programa d'ajudes del Vicerectorat d'Investigació (PAID-11-22).

El Vicerectorat d'Investigació fa pública la convocatòria d'ajudes a grups investigadors actius en captació de fons del pla estatal, en el marc del programa d'ajudes del Vicerectorat d'Investigació (PAID-11-22).

L'objectiu d'aquestes ajudes és facilitar el manteniment de l'activitat dels grups d'investigació el projecte sol·licitat de la qual en la convocatòria del Pla Estatal, malgrat obtindre bona valoració, no haja obtingut finançament per causes exclusivament econòmiques. L'ajuda permetrà a més estimular la sol·licitud de projectes de qualitat en convocatòries futures del Pla Estatal, ja que als investigadors i investigadores se'ls exigirà el compromís de sol·licitar un projecte en la pròxima convocatòria. S'exigirà també als investigadors i investigadores la publicació d'almenys un article en una revista amb accés obert o, alternativament, la difusió dels resultats derivats de les activitats finançades per l'ajuda en els *Proceedings d'un congrés internacional amb ISBN.

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en la web del VINV i finalitzarà el dia 2 de desembre de 2022 a les 14 h (UTC+1).

Més informació.


EMAS upv