- -
UPV
 
02/02/21
Notícia
Sol·licituds d'avaluació activitat investigadora professorat - Nova informació.

Nova informació per a la presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora per a professorat i personal investigador contractat no previst fins hui, corresponent a l'any 2020.

Nova informació per a la presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora per a professorat i personal investigador contractat no previst fins hui, corresponent a l'any 2020. Se sol·licita a més accedir i emplenar el qüestionari inserit en el document.

La Universitat Politècnica de València està treballant amb la ANECA-CNEAI l'ampliació del conveni actual per a incloure al professorat Ajudant Doctor i personal Investigador Contractat. L'avaluació queda condicionada a la signatura final per totes dues parts de l'addenda a l'actual Conveni d'avaluació.

Es convida al professorat Ajudant Doctor i personal Investigador Contractat, segons es recull en el document adjunt, a introduir la sol·licitud d'avaluació en la plataforma dins del termini general estipulat per ANECA de 8 de febrer.

Informacion_solicitud_sexenios_laborales.pdf


EMAS upv