- -
UPV
 
09/12/20
Notícia
Recordatori Convocatòria Projectes I+D+i 2020 Ministeri

Us recordem unes qüestions importants de cara al tancament de les sol·licituds de projectes del Pla Estatal.

Us recordem unes qüestions importants de cara al tancament de les sol·licituds de projectes del Pla Estatal:

1- En les autoritzacions dels membres de l'equip d'investigació d'entitats externes a la UPV, s'ha de fer constar elmanteniment de la vinculació fins a la finalització del projecte.

2- Projectes coordinats: per a poder finalitzar la presentació, s'han de signar pels representants legals en primer lloc els SUBPROJECTES. El subprojecte coordinador no podrà tancar fins que no estiguen signats la resta de subprojectes. Tingueu-ho en compte, sobretot en el cas que sigueu els coordinadors.

3- Auditoria: Serà obligatori presentar un únic informe d'auditoria en la justificació final de la despesa executada. Es podrà incloure en l'apartat de “Altres despeses” del pressupost de la sol·licitud la realització d'aquest informe, fins a un màxim de 1.200€, import màxim per a aquest concepte segons la convocatòria. Recordem que es presentarà un únic informe d'auditoria amb la justificació econòmica final del projecte. 

4- EL TERMINI PER A ENVIAR Al SGI (ayudaspublicas@sgi.upv.es), la sol·licitud signada i la documentació requerida, finalitza el 15 de desembre a les 14.00 hores.


EMAS upv