- -
UPV
 
13/05/20
Notícia
Nota informativa de l'Agència Estatal d'Investigació

Nota informativa de la AEI sobre l'aixecament dels terminis de les convocatòries, que estaven suspesos pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, i la situació de les convocatòries que es reprenen.

L'Agència Estatal d'Investigació, fent ús de l'habilitació que li atorga la disposició addicional tretzena del Reial decret 463/2020, de 14 de març, està promovent la continuació de totes les convocatòries.

L'Agència continua treballant per a resoldre totes les convocatòries en curs i per a publicar les noves. La informació detallada de cada tràmit es troba en l'apartat de cada convocatòria en la web de l'Agència.

Més informació


EMAS upv