- -
UPV
 
07/05/20
Notícia
Agència Estatal d'Investigació: Instruccions complementàries d'execució i justificació.

Publicades en la web de l'Agència Estatal d'Investigació, les instruccions d'execució i justificació adequades a la crisi ocasionada per la COVID-19.

L'Agència Estatal d'Investigació ha publicat en el seu web les instruccions d'execució i justificació de despeses de les convocatòries en execució durant la crisi ocasionada per la COVID-19.

Informació AEI


EMAS upv