- -
UPV
 
20/04/20
Notícia
Ampliat termini execució ajudes Agència Estatal d'Investigació

L'Agència Estatal d'Investigació ha publicat dues resolucions d'autorització de pròrrogues de mes de 2000 projectes o actuacions.

L'Agència Estatal d'Investigació va publicar el 17 d'abril dues resolucions d'autorització de pròrrogues que permetran a més de 2.000 projectes o actuacions relacionades amb la I+D+i el període d'execució de la qual es trobava en un moment crític, reprendre les activitats i investigacions en marxa que s'havien vist interrompudes per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Més informació


EMAS upv