- -
UPV
 
12/04/20
Notícia
Marie Sklodowska-Curie Actions: Individual Fellowship (IF) 2020

Amb data 8 d'abril de 2020, s'ha obert una nova convocatòria d'Accions Marie Sklodowska-Curie (MSCA): Individual Fellowships (IF) 2020.

Amb data 8 d'abril de 2020, s'ha obert una nova convocatòria d'Accions Marie Sklodowska-Curie (MSCA): Individual Fellowships (IF) 2020.

Les IF tenen com a objectiu promoure el potencial creatiu i innovador dels millors i més prometedors investigadors (Experienced Researcher-ER) que desitgen ampliar les seues competències a través d'una formació avançada i mobilidad internacional i intersectorial, treballant en organitzacions d'acolliment establides en els Estats membres de la UE (MS) o països associats (AC). Les ajudes proporcionen oportunitats per a adquirir i transferir nous coneixements i per a treballar en la investigació en el context europeu o fora d'Europa. En particular, aquest esquema dona suport al retorn i la reintegració dels investigadors de Tercers Països (TC) que prèviament han treballat ací. També ajuden a reprendre la carrera investigadora d'aquells investigadors que mostren un gran potencial, tenint en compte la seua experiència.

Pressupost total: 328.000.000 Euros.

Més informació


EMAS upv