- -
UPV
 
18/03/20
Notícia
Comunicació sobre la interrupció de terminis decretada pel Govern

Comunicació sobre els terminis administratius de la AEI als beneficiaris i sol·licitants de les seues ajudes en relació amb la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, Reial decret 463/2020 de 14 de març.

Comunicació sobre els terminis administratius de la AEI als beneficiaris i sol·licitants de les seues ajudes en relació amb la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, Reial decret 463/2020 de 14 de març.

En les últimes setmanes hem assistit a l'increment dels casos de COVID-19 a Espanya. En paral·lel ha augmentat la inquietud de beneficiaris i sol·licitants d'ajudes sobre els terminis administratius de les convocatòries de l'Agència Estatal d'investigació.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 amb la finalitat de concentrar els recursos del Sector Públic en aquelles activitats essencials per al funcionament de l'Estat, al mateix temps que es preserva la integritat i salut dels empleats públics.

Aquest Reial decret suspén els termes i interromp els terminis dels procediments administratius en curs, regulats de manera directa o indirecta per la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i el fa fins que cesse la seua vigència.

Més informació


EMAS upv