- -
UPV
 
16/09/19
Notícia
Anunci Convocatòria Projectes I+D+i Pla Estatal

Aprovada la convocatòria de tramitació anticipada per a l'any 2019 del procediment de concessió d'ajudes a Projectes d'I+D+i, Pla Estatal.

En el BOE del 13 de setembre s'ha publicat l'extracte de la Resolució de 6 de setembre de 2019, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Investigació, per la qual s'aprova la convocatòria de tramitació anticipada per a l'any 2019 del procediment de concessió d'ajudes a Projectes d'I+D+i, en el marc dels Programes Estatals de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del Sistema d'I+D+i i d'I+D+i Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020.

Es publica una única convocatòria de “Projectes d'I+D+i” amb dues modalitats: “Generació de Coneixement” i “Reptes Investigació”, amb un únic termini de presentació de sol·licituds del 26 de setembre fins al 17 d'octubre de 2019.

Se publica una única convocatoria de “Proyectos de I+D+i” con dos modalidades: “Generación de Conocimiento” y “Retos Investigación”, con un único plazo de presentación de solicitudes del 26 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2019.

En la següent direcció es pot consultar la convocatòria, models de documents, etc.

En breu s'enviarà el FLASH amb la informació del termini de tancament intern de la UPV i el procediment de tramitació.


EMAS upv