- -
UPV
 
31/07/19
Notícia
Pròxima publicació convocatòria 2020 del Programa I+D+i GVA

En els pròxims dies, està prevista la publicació  en el DOGV de la convocatòria per a l'exercici 2020 de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana.

Ens comuniquen des de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital que en els pròxims dies, està prevista la publicació en el DOGV de la convocatòria per a l'exercici 2020 de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana.

La convocatòria contempla els següents terminis per a la presentació de sol·licituds:

1.- Del 16 de setembre al 4 d'octubre de 2019 per a les següents subvencions:

 • Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral
 • Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació fora de la Comunitat Valenciana.
 • Subvencions del programa Santiago Grisolía.
 • Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral.
 • Subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor de les ajudes Ramón y Cajal, per part de centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
 • Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica.
 • Subvencions per a la realització d'estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana.
 • Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana.
 • Subvencions per a la realització de projectes d'I+D+i desenvolupats per grups d'investigació emergents.
 • Subvencions programa Prometeu per a grups d'investigació d'excel·lència.
 • Subvencions a l'excel·lència científica de júniors investigadors.
 • Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional.
 • Subvencions per a l'organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional.
 • Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics.

2.-Del 23 de setembre a l'11 d'octubre de 2019 per a:

 •  Subvencions per a grups d'investigació consolidables.

3. -Del 21 de novembre al 10 de desembre de 2019 per a:

 • Subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor de les ajudes Ramón y Cajal, per part de centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

 

Més informació


EMAS upv